Άρθρο: “Advanced Biophotonics techniques: the role of optical tweezers for cells and molecules manipulation associated with cancer ”

Η ομάδα του ΔΠΘ δημοσίευσε ένα άρθρο ανασκόπησης στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Physics με τίτλο:  με τίτλο: “Advanced Biophotonics techniques: the role of optical tweezers for cells and molecules manipulation associated with cancer ”, Front. Phys., 22 February 2022.| https://doi.org/10.3389/fphy.2022.812192