Άρθρο: “Biochemical Differentiation between Cancerous and Normal Human Colorectal Tissues by Micro-Raman Spectroscopy”.

Η ομάδα του ΕΜΠ, του ΕΚΠΑ, του ΔΠΘ και της Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ κατέθεσε ένα άρθρο πρωτότυπης φασματοσκοπικής έρευνας σε ιστούς του παχέος εντέρου στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy με τίτλο: “ Biochemical Differentiation between Cancerous and Normal Human Colorectal Tissues by Micro-Raman Spectroscopy”. Το άρθρο έγινε δεκτό για δημοσίευση.