Άρθρο: “ Raman spectroscopy: a personalized decision-making tool on clinicians’ hands for in situ cancer diagnosis and surgery guidance”.

Η ομάδα του ΔΠΘ, του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ δημοσίευσε ένα άρθρο ανασκόπησης στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Cancer με τίτλο: “ Raman spectroscopy: a personalized decision-making tool on clinicians’ hands for in situ cancer diagnosis and surgery guidance”. Cancers (Basel) . 2022 Feb 23;14(5):1144. doi: 10.3390/cancers14051144.