Εναρκτήρια συνάντηση (Kick-off Meeting) όλης της ερευνητικής ομάδας προγράμματος ΒΙΟΦΑΣΜΑ

Στις 4-02-2021 πραγματοποιήθηκε η 1η εναρκτήρια συνάντηση (Kick-off Meeting) με την συμμετοχή και των τεσσάρων φορέων του έργου.
Ατζέντα Πρώτης Συνάντησης (Kick-off Meeting) προγράμματος ΒΙΟΦΑΣΜΑ

Καλωσόρισμα – Έναρξη και Περιγραφή Προγράμματος

 1. Βασική Ιδέα του Προγράμματος
 2. Στόχοι
 3. Συμμετέχοντες φορείς και ρόλοι
 4. Πακέτα Εργασίας Ορόσημα
 5. Δραστηριότητες Διάχυσης, Δημοσιότητας και Αξιοποίησης των αποτελεσμάτων
 6. Ερωτήσεις
  Διάρκεια: 25’ Παρουσίαση: Συντονιστής Προγράμματος: Αναπλ. Καθ. Α. Κόντος Συμμετοχή: Καθολική
  Περιγραφή Ενοτήτων Εργασίας και υπεύθυνοι φορείς
 7. Σχεδιασμός πρωτοκόλλου και προδιαγραφών Εκπρόσωπος ΕΚΠΑ –ΔΠΘ
 8. Ανάλυση φασματικών αποτυπωμάτων και οριοθέτηση καρκινικών όγκων μέσω φασματοσκοπικής απεικόνισης Εκπρόσωπος ΕΜΠ
 9. Ανάπτυξη βιοφωτονικού συστήματος ΕΜΠ
 10. Ανάπτυξη λογισμικού επεξεργασίας και ανάλυσης φασμάτων Alpha
 11. Πιλοτική εφαρμογή πρωτοτύπου σε προκλινικό περιβάλλον ΕΚΠΑ
 12. Βελτιστοποιήσεις, ενισχύσεις πρωτοτύπου ΔΠΘ-όλοι
 13. Κρίσιμες Ημερομηνίες για το πρόγραμμα
 14. Ερωτήσεις
  Διάρκεια: 15’ Παρουσίαση: Καθ. Ε. Ευσταθόπουλος Συμμετοχή: Καθολική
  Έμψυχο Δυναμικό, Εξοπλισμός και Οικονομικά Στοιχεία Προγράμματος
 15. Σύνθεση Κύριας Ερευνητικής Ομάδας
 16. Νέοι Ερευνητές
 17. Υφιστάμενος εξοπλισμός εργαστηρίων και προσθήκη νέου εξοπλισμού
 18. Οικονομικά στοιχεία: Προϋπολογισμός, Εισροές και Διαχείριση
 19. Ερωτήσεις
  Διάρκεια: 20’ Παρουσίαση: Καθ . Ι. Σεϊμένης Συμμετοχή: Καθολική
  Διάλειμμα: 20’
  Αναλυτική Παρουσίαση της ερευνητικής συμβολής στο έργο του κάθε φορέα
 20. ΕΚΠΑ (Δρ. Ε. Σπυράτου)
 21. ΔΠΘ (Καθ, Ι. Σεϊμένης, Καθ. Α. Τσαρούχα)
 22. ΕΜΠ (Μ. Καρναχωρίτη)
 23. Alpha (Δρ. Ε. Γρηγοριάδης)

Διάρκεια: 4×15’ =1h Παρουσίαση: ‘Ολοι οι φορείς Συμμετοχή: Μόνον τα μέλη των ερευνητικών ομάδων
Διαδικτυακή Συζήτηση και Προγραμματισμός Ερευνητικών Δράσεων
Διάρκεια: 30’ Συμμετοχή: Μόνον τα μέλη των ερευνητικών ομάδων
Διάλειμμα: 30’
Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση Προγράμματος

 1. Διοικητική και γραφειοκρατική Οργάνωση του Προγράμματος
 2. Οικονομική Παρακολούθηση του Προγράμματος
 3. Συζήτηση και Προγραμματισμός

Διάρκεια: 30’ Παρουσίαση: Δρ. Ν. Λαγοπάτη – Καθ. Ι. Σεϊμένης Συμμετοχή: Μόνον τα Κύρια μέλη των ερευνητικών ομάδων και το προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης
Σύσταση Ομάδας Διαχείρισης και Επίβλεψης Προγράμματος
Διάρκεια: 10’ Πρόταση: Επιστ. Σύμβουλος: Καθ. Ι. Ράπτης Συμμετοχή: Μόνον τα Κύρια μέλη των ερευνητικών ομάδων
Λήξη-Συνολική Διάρκεια μαζί με Διαλλείματα: Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 3h 40’