Ολοκλήρωση των Παραδοτέων Π.3.1, Π.3.2

Στις 27/12/2022 ολοκληρώθηκε το παραδοτέο Π3.1: «Κατασκευή του βιοφωτονικού συστήματος» και στις 27/04/2023 το παραδοτέο Π.3.2: «Αξιολόγηση του βιοφωτονικό συστήματος μέσω ενδελεχών ελέγχων και πειραμάτων», που αφορούσαν την ΕΕ3: «Ανάπτυξη του βιοφωτονικού συστήματος».