ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ-ΝΑΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Το εργαστήριο Προηγμένων Υλικών και Μικρο-Νανο-Διατάξεων (Σχολή ΕΜΦΕ – ΕΜΠ) και συγκεκριμένα η ομάδα της οπτικής φασματοσκοπίας (micro-Raman και φωτοφωταύγειας) επικεντρώνεται στη μελέτη ημιαγώγιμων, νανοσύνθετων και βιολογικών υλικών με εφαρμογές στη μικροηλεκτρονική, την ενέργεια, το περιβάλλον και την υγεία. Ενδεικτικά αναφέρεται η μελέτη με χρήση της φασματοσκοπίας micro-Raman με επιφανειακή ενίσχυση του σήματος καρκινικών κυττάρων καθώς και την ανάπτυξη φωτοκαταλυτικών αντικαρκινικών επιστρώσεων. Επιπλέον η ομάδα έχει πολύχρονη εμπειρία εφαρμογής σύγχρονων τεχνικών οπτικής φασματοσκοπίας σε πληθώρα συστημάτων, τη δυνατότητα μετρήσεων σε ελεγχόμενο περιβάλλον και το χαρακτηρισμό, τη τροποποίηση και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων διατάξεων. Επιπρόσθετα, το εργαστήριο συμμετέχει σε συνεργατικές δράσεις με αντίστοιχο ερευνητικό εργαστήριο που έχει θεσμοθετηθεί στη ΣΕΜΦΕ και έχει προσανατολισμό τις εφαρμογές των laser στη βιοϊατρική.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης περιλαμβάνει συνολικά 8 Τομείς, 29 θεσμοθετημένα Εργαστήρια, 31 Πανεπιστημιακές Κλινικές, καθώς και 19 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Στο πλαίσιο του έργου συνεργάζονται Εργαστήρια από τον Μορφολογικό – Κλινικοεργαστηριακό Τομέα καθώς και από τον Χειρουργικό Τομέα.
To Εργαστήριο Ιστολογίας- Εμβρυολογίας (ΕΙΕ) του Τμήματος διαθέτει εκτεταμένη τεχνογνωσία και τις απαραίτητες υποδομές για την εξέταση δειγμάτων από διάφορους ιστούς και όργανα με σκοπό τη διάγνωση και την αξιολόγηση ασθενειών. Στο ερευνητικό πεδίο, το Εργαστήριο εφαρμόζει μοριακές τεχνικές με στόχο την επαύξηση της ακρίβειας στη διάγνωση και πρόγνωση διαφόρων νοσημάτων. Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής (ΕΙΦ) έχει ερευνητική δραστηριότητα σε πολλά πεδία της πειραματικής και κλινικής Ιατρικής Φυσικής, όπως σύγχρονες μέθοδοι διάγνωσης. Το Ε.Ι.Φ. είναι εγκατεστημένο στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης παρέχοντας κλινικό έργο.
Η Β’ Χειρουργική Κλινική είναι εγκατεστημένη στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. Έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη διάγνωση και θεραπεία παθήσεων που εμπίπτουν στον τομέα της Γενικής Χειρουργικής, καλύπτοντας όλο το εύρος των επεμβάσεων της Γενικής Χειρουργικής με σύγχρονα μέσα και τεχνικές.

Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η εταιρία Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ αποτελεί μια περιφερειακή ισχυρή εταιρία υψηλής τεχνολογίας που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων πληροφορικής και παροχής υπηρεσιών καθώς και ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών λογισμικού. Η εταιρία την τελευταία πενταετία έχει επενδύσει με ιδίους πόρους στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών λογισμικού στο χώρο της αναγνώρισης εικόνας και αναγνώρισης φυσικής κίνησης. Οι πρωτοπόρες εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί από την ομάδα ανάπτυξης λογισμικού έχουν δοκιμαστεί στον χώρο της εκπαίδευσης, στην υγεία (εντός χειρουργείου σε πραγματική επέμβαση), στο εμπόριο, στις κατασκευές, στο μάρκετινγκ κ.α. Η εταιρεία πρόσφατα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εφαρμογή τεχνολογιών φωτονικής σε συνδυασμό με τεχνολογίες λογισμικού στη σύγχρονη οικονομία. Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει πρωτοποριακές εφαρμογές που έχουν δοκιμαστεί στο χώρο της υγείας (εντός χειρουργείου σε πραγματική επέμβαση).

ΕΚΠΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από το 1837 έχοντας ενεργή δράση στα δρώμενα της χώρας μας αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Κατά τη διάρκεια των χρόνων αυτών έχει επιτελέσει πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό, ερευνητικό, κλινικό και κοινωνικό έργο. Το πρόσφατο ερευνητικό έργο συμβάλει ώστε η Σχολή να συγκαταλέγεται σήμερα στις κορυφαίες Ιατρικές Σχολές παγκοσμίως, αφήνοντας πίσω της τα 2/3 των Αμερικανικών Ιατρικών Σχολών.
Στο πλαίσιο του έργου συνεργάζονται μονάδες από το τομέα της χειρουργικής και της απεικόνισης και επεμβατικής ακτινολογίας. Η Δ’ χειρουργική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών κατέχει ηγετική θέση σε καινοτόμες χειρουργικές τεχνικές σε διεθνές επίπεδο.
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από διακεκριμένους Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, μεταδιδακτορικούς σπουδαστές, διδάκτορες, υποψηφίους διδάκτορες, ειδικευόμενους Ιατρούς, Κτηνιάτρους, Βιολόγους, επιστήμονες της πληροφορικής, φοιτητές της Ιατρικής, μέλη ΕΤΕΠ, τεχνολόγους και έναν φροντιστή ζωικών προτύπων.
Το B’ Εργαστήριο Ακτινολογίας εδρεύει στο ΠΓΝ ‘’Αττικόν’’ και είναι καλά οργανωμένο και πλήρως εξοπλισμένο. Αποτελείται από 11 μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων απεικόνισης με μαγνητικό συντονισμό (MRI), υπολογιστικής τομογραφίας (ΥΤ), Επεμβατικής Ακτινολογίας καθώς και Μονάδα Ιατρικής Φυσικής. Το εργαστήριο, το οποίο είναι εγκατεστημένο στο ΠΓΝ ‘’Αττικόν’’, προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία κλινικών εργαλείων και έχει μεγάλη εμπειρία στην κλινική αξιολόγηση των ασθενών. Διαθέτει μεγάλη βάση δεδομένων ασθενών καθώς και αρχείο μεγάλου αριθμού εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων. Η εξειδικευμένη ομάδα του Εργαστηρίου πραγματοποιεί περισσότερες από 70.000 εξετάσεις και πρακτικές ετησίως. Το Εργαστήριο έχει εστιάσει στην ανάπτυξη καινοτόμων και αποτελεσματικών ελάχιστα επεμβατικών διαδικασιών για τη διάγνωση και τη θεραπεία αρκετών ασθενειών χρησιμοποιώντας απεικονιστικά καθοδηγούμενες διαδικασίες. Επίσης η ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου έχει μεγάλη εμπειρία στην αξιολόγηση και βελτιστοποίηση κλινικών πρωτοκόλλων.