1η Συντονιστική Συνάντηση και Συνάντηση Διαχειριστικής Επιτροπής

Στις 1-09-2020 πραγματοποιήθηκε η 1η Συντονιστική και διαχειριστική συνάντηση με την συμμετοχή εκπροσώπων και των τεσσάρων φορέων του έργου.