2η συνάντηση όλης της ερευνητικής ομάδας προγράμματος ΒΙΟΦΑΣΜΑ

Στις 02-07-2021 πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση  με την συμμετοχή και των τεσσάρων φορέων του έργου.

Ατζέντα δεύτερης συνάντησης του προγράμματος ΒΙΟΦΑΣΜΑ

Καλωσόρισμα

Αναλυτική Παρουσίαση των μέχρι στιγμής παραδοτέων του προγράμματος  κάθε φορέα

  1. ΔΠΘ- ΕΜΠ (Μ. Καρναχωρίτη)
  2. Alpha (Δρ. Ε. Γρηγοριάδης)

Διάρκεια: 2x15’ =30 min,  Συζήτηση 15 min, Συμμετοχή: Καθολική

Έμψυχο Δυναμικό, Εξοπλισμός και Οικονομικά Στοιχεία Προγράμματος

  1. Σύνθεση Κύριας Ερευνητικής Ομάδας
  2. Νέοι Ερευνητές που προστέθηκαν στο πρόγραμμα
  3. προσθήκη νέου εξοπλισμού
  4. Οικονομικά στοιχεία: Προϋπολογισμός,  Εισροές και Διαχείριση

Διάρκεια: 15’ min,  Συζήτηση 15 min.     Παρουσίαση: Ε. Σπυράτου         Συμμετοχή: Μόνον τα μέλη των ερευνητικών ομάδων

Συζήτηση και Προγραμματισμός μελλοντικών Δράσεων

Διάρκεια: 15’     Συμμετοχή: Μόνον τα μέλη των ερευνητικών ομάδων