2η Συντονιστική Συνάντηση και Συνάντηση Διαχειριστικής Επιτροπής

Στις 20-11-2020 πραγματοποιήθηκε η 2η Συντονιστική και διαχειριστική συνάντηση με την συμμετοχή εκπροσώπων και των τεσσάρων φορέων του έργου με θέματα που αφορούσαν τη διαχείριση του προγράμματος, την ανασκόπηση του τεχνικού δελτίου, των οροσήμων, των χρονοδιαγραμμάτων και των τροποποιήσεις του τεχνικού δελτίου σύμφωνα με την οριζόντια εξάμηνη παράταση που δόθηκε λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών.