3η Συντονιστική Συνάντηση και Συνάντηση Διαχειριστικής Επιτροπής

Στις  15-1-2022 πραγματοποιήθηκε η τρίτη Συντονιστική  Συνάντηση για την εξαμηνιαία ανασκόπηση της πορείας του έργου και με συμμετοχή των τεσσάρων Φορέων του έργου.