4η Συντονιστική Συνάντηση και Συνάντηση Διαχειριστικής Επιτροπής

Στις 9-05-2023 πραγματοποιήθηκε η 4η Συντονιστική και διαχειριστική συνάντηση με την συμμετοχή εκπροσώπων και των τεσσάρων φορέων του έργου με θέματα που αφορούσαν τη διαχείριση του προγράμματος, την ανασκόπηση του τεχνικού δελτίου, των οροσήμων, των χρονοδιαγραμμάτων και των τροποποιήσεων του τεχνικού δελτίου με γνώμονα την ολοκλήρωση του έργου.