Κατηγορία Συνέδρια

PCMP2022: 1ο Πανελλήνιο συνέδριο Ιατρικής Φυσικής

Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω προσκεκλημένες ομιλίες στο 1ο Πανελλήνιο συνέδριο Ιατρικής Φυσικής που διεξήχθη στις 23-25 Σεπτεμβρίου 2022 στην Αθήνα, στο Royal Olympic Hotel με τίτλο: 1. “Discrimination of Cancerous Colorectal Tissues by Advanced Raman Spectroscopy”, 2. “Raman scattering as a…

NMC2023: 16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Υποβλήθηκε και έγινε δεκτή η παρουσίαση/ανακοίνωση εργασίας στο 16o Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής που θα διεξαχθεί στις 11-14 Μαΐου 2023 στην Αλεξανδρούπολη με τίτλο: «Μελλοντικές προοπτικές υβριδικών εφαρμογών για το μοριακό χαρακτηρισμό ιστών»

13o Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας

Υποβλήθηκε και έγινε δεκτή η παρουσίαση/ανακοίνωση εργασίας στο 13o Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας, που θα διεξαχθεί στις 26-28 Μαΐου 2023 στο Ηράκλειο Κρήτης με τίτλο: «Προηγμένα βιοφωτονικά συστήματα ως βοηθητικά εργαλεία στην επεμβατική ακτινολογία»

ICORS 2022: 27th International Conference on Raman Spectroscopy

Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση/ανακοίνωση εργασίας στο συνέδριο ΙCORS 2022: 27th International Conference on Raman Spectroscopy που διεξήχθη στις 14-19 Αυγούστου στο Long Beach της Καλιφόρνιας με τίτλο: “Defining limitation in the detection of Cancerous Human Colorectal Tissues by micro-Raman analysis”.

ECR 2023: European Congress of Radiology

Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση/ανακοίνωση εργασίας στο συνέδριο ECR 2023: European Congress of Radiology που διεξήχθη στις 1-3 Μαρτίου στη Βιέννη με τίτλο: “ Raman biosignal fingerprinting; Paving the way towards clear resection margins in colorectal surgery”.

ICOLS 2021: 15. International Conference on Optics, Lasers and Spectroscopy

Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση/ανακοίνωση εργασίας στο συνέδριο  στο συνέδριο ICOLS 2021: 15. International Conference on Optics, Lasers and Spectroscopy που διεξήχθη στις 20-21 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι στη Γαλλία με τίτλο: “Raman Spectral Fingerprints of Healthy and Cancerous Human Colorectal Tissues”. IUPESM WORLD…