Κατηγορία Διεθνή

ICORS 2022: 27th International Conference on Raman Spectroscopy

Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση/ανακοίνωση εργασίας στο συνέδριο ΙCORS 2022: 27th International Conference on Raman Spectroscopy που διεξήχθη στις 14-19 Αυγούστου στο Long Beach της Καλιφόρνιας με τίτλο: “Defining limitation in the detection of Cancerous Human Colorectal Tissues by micro-Raman analysis”.

ECR 2023: European Congress of Radiology

Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση/ανακοίνωση εργασίας στο συνέδριο ECR 2023: European Congress of Radiology που διεξήχθη στις 1-3 Μαρτίου στη Βιέννη με τίτλο: “ Raman biosignal fingerprinting; Paving the way towards clear resection margins in colorectal surgery”.

ICOLS 2021: 15. International Conference on Optics, Lasers and Spectroscopy

Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση/ανακοίνωση εργασίας στο συνέδριο  στο συνέδριο ICOLS 2021: 15. International Conference on Optics, Lasers and Spectroscopy που διεξήχθη στις 20-21 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι στη Γαλλία με τίτλο: “Raman Spectral Fingerprints of Healthy and Cancerous Human Colorectal Tissues”. IUPESM WORLD…