Κατηγορία Ελληνικά

PCMP2022: 1ο Πανελλήνιο συνέδριο Ιατρικής Φυσικής

Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω προσκεκλημένες ομιλίες στο 1ο Πανελλήνιο συνέδριο Ιατρικής Φυσικής που διεξήχθη στις 23-25 Σεπτεμβρίου 2022 στην Αθήνα, στο Royal Olympic Hotel με τίτλο: 1. “Discrimination of Cancerous Colorectal Tissues by Advanced Raman Spectroscopy”, 2. “Raman scattering as a…

NMC2023: 16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Υποβλήθηκε και έγινε δεκτή η παρουσίαση/ανακοίνωση εργασίας στο 16o Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής που θα διεξαχθεί στις 11-14 Μαΐου 2023 στην Αλεξανδρούπολη με τίτλο: «Μελλοντικές προοπτικές υβριδικών εφαρμογών για το μοριακό χαρακτηρισμό ιστών»

13o Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας

Υποβλήθηκε και έγινε δεκτή η παρουσίαση/ανακοίνωση εργασίας στο 13o Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας, που θα διεξαχθεί στις 26-28 Μαΐου 2023 στο Ηράκλειο Κρήτης με τίτλο: «Προηγμένα βιοφωτονικά συστήματα ως βοηθητικά εργαλεία στην επεμβατική ακτινολογία»