Κατηγορία Συναντήσεις

4η Συντονιστική Συνάντηση και Συνάντηση Διαχειριστικής Επιτροπής

Στις 9-05-2023 πραγματοποιήθηκε η 4η Συντονιστική και διαχειριστική συνάντηση με την συμμετοχή εκπροσώπων και των τεσσάρων φορέων του έργου με θέματα που αφορούσαν τη διαχείριση του προγράμματος, την ανασκόπηση του τεχνικού δελτίου, των οροσήμων, των χρονοδιαγραμμάτων και των τροποποιήσεων του…

2η συνάντηση όλης της ερευνητικής ομάδας προγράμματος ΒΙΟΦΑΣΜΑ

Στις 02-07-2021 πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση  με την συμμετοχή και των τεσσάρων φορέων του έργου. Ατζέντα δεύτερης συνάντησης του προγράμματος ΒΙΟΦΑΣΜΑ Καλωσόρισμα Αναλυτική Παρουσίαση των μέχρι στιγμής παραδοτέων του προγράμματος  κάθε φορέα ΔΠΘ- ΕΜΠ (Μ. Καρναχωρίτη) Alpha (Δρ. Ε. Γρηγοριάδης)…

2η Συντονιστική Συνάντηση και Συνάντηση Διαχειριστικής Επιτροπής

Στις 20-11-2020 πραγματοποιήθηκε η 2η Συντονιστική και διαχειριστική συνάντηση με την συμμετοχή εκπροσώπων και των τεσσάρων φορέων του έργου με θέματα που αφορούσαν τη διαχείριση του προγράμματος, την ανασκόπηση του τεχνικού δελτίου, των οροσήμων, των χρονοδιαγραμμάτων και των τροποποιήσεις του…

Εναρκτήρια συνάντηση (Kick-off Meeting) όλης της ερευνητικής ομάδας προγράμματος ΒΙΟΦΑΣΜΑ

Στις 4-02-2021 πραγματοποιήθηκε η 1η εναρκτήρια συνάντηση (Kick-off Meeting) με την συμμετοχή και των τεσσάρων φορέων του έργου.Ατζέντα Πρώτης Συνάντησης (Kick-off Meeting) προγράμματος ΒΙΟΦΑΣΜΑ Καλωσόρισμα – Έναρξη και Περιγραφή Προγράμματος Βασική Ιδέα του Προγράμματος Στόχοι Συμμετέχοντες φορείς και ρόλοι Πακέτα…