Κατηγορία Δημοσιεύσεις

Άρθρο:”Shedding Light on Colorectal Cancer: An In Vivo Raman Spectroscopy Approach Combined with Deep Learning Analysis”

Shedding Light on Colorectal Cancer: An In Vivo Raman Spectroscopy Approach Combined with Deep Learning Analysis Η ομάδα του ΕΚΠΑ, του ΔΠΘ και του ΕΜΠ δημοσίευσε ένα πρωτότυπο ερευνητικό άρθρο ανασκόπησης στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Int. J. Mol. Sci με…

Άρθρο: “Extended analysis of Raman Spectra by Artificial Intelligence techniques for colorectal abnormalities classification”

Extended analysis of Raman Spectra by Artificial Intelligence techniques for colorectal abnormalities classification Η ομάδα του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ δημοσίευσε ένα πρωτότυπο ερευνητικό άρθρο στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό J. Imaging με τίτλο: “Extended analysis of Raman Spectra by Artificial…

Άρθρο: “Biochemical Differentiation between Cancerous and Normal Human Colorectal Tissues by Micro-Raman Spectroscopy”.

Η ομάδα του ΕΜΠ, του ΕΚΠΑ, του ΔΠΘ και της Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ κατέθεσε ένα άρθρο πρωτότυπης φασματοσκοπικής έρευνας σε ιστούς του παχέος εντέρου στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy με τίτλο: “ Biochemical…

Άρθρο: “Advanced Raman Spectroscopy Based on Transfer Learning by Using a Convolutional Neural Network for Personalized Colorectal Cancer Diagnosis”.

Η ομάδα του ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, του ΔΠΘ και της Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ δημοσίευσε ένα πρωτότυπο άρθρο ανάλυσης φασματοσκοπικών δεδομένων στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Optics με τίτλο: “ Advanced Raman Spectroscopy Based on Transfer Learning by Using a Convolutional Neural Network…

Άρθρο: “Advanced Biophotonics techniques: the role of optical tweezers for cells and molecules manipulation associated with cancer ”

Η ομάδα του ΔΠΘ δημοσίευσε ένα άρθρο ανασκόπησης στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Physics με τίτλο:  με τίτλο: “Advanced Biophotonics techniques: the role of optical tweezers for cells and molecules manipulation associated with cancer ”, Front. Phys., 22 February…

Άρθρο: “ Raman spectroscopy: a personalized decision-making tool on clinicians’ hands for in situ cancer diagnosis and surgery guidance”.

Η ομάδα του ΔΠΘ, του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ δημοσίευσε ένα άρθρο ανασκόπησης στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Cancer με τίτλο: “ Raman spectroscopy: a personalized decision-making tool on clinicians’ hands for in situ cancer diagnosis and surgery guidance”. Cancers (Basel)…