Κατηγορία Δημοσιεύσεις

Άρθρο: “Biochemical Differentiation between Cancerous and Normal Human Colorectal Tissues by Micro-Raman Spectroscopy”.

Η ομάδα του ΕΜΠ, του ΕΚΠΑ, του ΔΠΘ και της Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ κατέθεσε ένα άρθρο πρωτότυπης φασματοσκοπικής έρευνας σε ιστούς του παχέος εντέρου στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy με τίτλο: “ Biochemical…

Άρθρο: “Advanced Raman Spectroscopy Based on Transfer Learning by Using a Convolutional Neural Network for Personalized Colorectal Cancer Diagnosis”.

Η ομάδα του ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, του ΔΠΘ και της Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ δημοσίευσε ένα πρωτότυπο άρθρο ανάλυσης φασματοσκοπικών δεδομένων στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Optics με τίτλο: “ Advanced Raman Spectroscopy Based on Transfer Learning by Using a Convolutional Neural Network…

Άρθρο: “Advanced Biophotonics techniques: the role of optical tweezers for cells and molecules manipulation associated with cancer ”

Η ομάδα του ΔΠΘ δημοσίευσε ένα άρθρο ανασκόπησης στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Physics με τίτλο:  με τίτλο: “Advanced Biophotonics techniques: the role of optical tweezers for cells and molecules manipulation associated with cancer ”, Front. Phys., 22 February…

Άρθρο: “ Raman spectroscopy: a personalized decision-making tool on clinicians’ hands for in situ cancer diagnosis and surgery guidance”.

Η ομάδα του ΔΠΘ, του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ δημοσίευσε ένα άρθρο ανασκόπησης στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Cancer με τίτλο: “ Raman spectroscopy: a personalized decision-making tool on clinicians’ hands for in situ cancer diagnosis and surgery guidance”. Cancers (Basel)…